Κατά τη διάρκεια διήμερου συνεδρίου, το οποίο διοργανώθηκε στην Κωνσταντινούπολη με θέμα «Μουσουλμανική Διασπορά: Παγκόσμια Ειρήνη και Δυσκολίες για την Ευημερία» («Muslim Diaspora: Global Peace and Difficulties for Welfare»), διατυπώθηκε η εκτίμηση, βάση των δεδομένων γεννητικότητας και των τάσεων για μετανάστευση προς την Ευρώπη, ότι το 2030 οι μουσουλμάνοι θα αντιπροσωπεύουν το 8% του πληθυσμού της Ευρώπης, σε σχέση με το 6% που είναι σήμερα.

Σε απόλυτους αριθμούς σήμερα στην Ευρώπη ζουν 44 εκατομμύρια περίπου μουσουλμάνοι, ενώ για το 2030 η εκτίμηση αναφέρει ότι στην Ευρώπη θα ζουν 60 εκατομμύρια μουσουλμάνοι. Στο ίδιο συνέδριο αναφέρθηκε ότι και στις ΗΠΑ αναμένεται να σημειωθεί αύξηση του ποσοστού των μουσουλμάνων από το 1,6% που είναι σήμερα στο 2,1% το 2030. Σε απόλυτους αριθμούς, σήμερα στις ΗΠΑ ζουν περίπου 5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί στα 7 εκατομμύρια το 2030.