Στις 23 Ιουλίου, η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας, Florence Parly, ανακοίνωσε ότι στόχος του Υπουργείου είναι, μέχρι το 2025, το 40% των διαδικασιών και εργασιών συντήρησης βαρέων οχημάτων του Γαλλικού Στρατού θα περάσει σε ιδιωτικές εταιρίες. Σήμερα το ποσοστό αυτό είναι στο 15%. Στόχος είναι η μείωση του συνολικού κόστους συντήρησης και υποστήριξης των οχημάτων του Γαλλικού Στρατού με ταυτόχρονη αύξηση της διαθεσιμότητας.

Η ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή της εταιρικής πρωτοβουλίας και δράσης στη διαδικασία συντήρησης προκύπτει από αυτό που το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας λέει: «μεικτός στόλος οχημάτων, μεικτές απαιτήσεις συντήρησης, μεγάλο κόστος». Το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρεται στο μείγμα νέων και παλαιών οχημάτων του Γαλλικού Στρατού: Τα σύγχρονα οχήματα του προγράμματος Scorpion, τα τεθωρακισμένα οχήματα VBCI, τα πυροβόλα CAESAR και από την άλλη πλευρά τα παλαιά οχήματα VAB και VBL.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας, τα οχήματα του Γαλλικού Στρατού που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό παρουσιάζουν 90% ποσοστά διαθεσιμότητας, άλλα τα περισσότερα όταν επιστρέφουν στη Γαλλία είναι σε κακή κατάσταση με 65% ποσοστό διαθεσιμότητας. Και αυτό το χαμηλό ποσοστό διαθεσιμότητας επηρεάζει την εκπαίδευσης και αυξάνει το τελικό κόστος.

Η αύξηση της ιδιωτικής συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί μέσω συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και εταιρίες όπως η Arquus, η Nexter, η Safran και η Thales, καθώς και άλλες εταιρίες, μικρομεσαίες, αλλά εξειδικευμένων υπηρεσιών (όπως παραγωγής ανταλλακτικών μέσω τρισδιάστατων εκτυπωτών, χρήσης συστημάτων παρακολούθησης και καταγραφής συμβάντων για ανάπτυξη εργαλείων πρόβλεψης αστοχιών και φθορών κ.ά.).