Σύμφωνα με το προσχέδιο του αμερικανικού αμυντικού προϋπολογισμού για το 2023 ο Αμερικανικός Στρατός θα λάβει την οριστική του απόφαση αν θα προχωρήσει με την ανάπτυξη μιας υβριδικής έκδοσης του τεθωρακισμένου οχήματος M2 Bradley το 2023. Το πρωτότυπο όχημα έχει αναπτυχθεί και βρίσκεται σε φάση δοκιμών, με κύριο αντικείμενο τις επιδόσεις του οχήματος και την καταγραφή των ενεργειακών αναγκών (κατανάλωση).

Το πρόγραμμα υπάγεται στην ευρύτερη πολιτική του Αμερικανικού Στρατού να εισάγει την ηλεκτροκίνηση στα οχήματα του. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Στρατό η σταδιακή υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης, στο σύνολο ή σε μέρος των 225.000 περίπου οχημάτων που διαθέτει, θα επιφέρει τεράστια οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου. Επιπλέον, η ηλεκτροκίνηση συμβάλει στη μείωση του ακουστικού και θερμικού ίχνους του οχήματος, άρα αυξάνει την επιβιωσιμότητα του.