Η ιταλική Iveco ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης του προγράμματος νέου τακτικού οχήματος 12kN (4 x 4) της Ολλανδίας. Το όχημα αναπτύσσει η Iveco (ως MTV : Medium Tactical Vehicle), κατόπιν σχετικής απαίτησης της Ολλανδίας (γνωστό ως 12kN στην Ολλανδία). Το σχετικό συμβόλαιο ανάπτυξης του οχήματος υπογράφηκε το Νοέμβριο του 2019 στη διάρκεια της έκθεσης «NIDV Exhibition Defence & Security», η οποία έγινε στην Ολλανδία. Συνολικά η Ολλανδία θέλει 1.257 οχήματα μεταφορικής ικανότητας 1.200+ κιλών σε διαφορετικές διαμορφώσεις με ανάλογο μήκος καμπίνας (το πρώτο συμβόλαιο αφορά στην προμήθεια 918 οχημάτων). Η ποσότητα των 1.257 οχημάτων θα καλύψει ανάγκες του συνόλου των Ολλανδικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το πρωτότυπο αναμένεται να είναι έτοιμο το φθινόπωρο του 2021, ενώ οι δοκιμές αξιολόγησης και αποδοχής θα γίνουν το 2022, οπότε και θα αρχίσουν οι πρώτες παραδόσεις.