Η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων της Αμερικανικής Αεροπορίας σχεδιάζει την έναρξη δοκιμών μιας νέας αμφίβιας έκδοσης του αεροσκάφος MC-130J το 2022. Στόχος του προγράμματος, οι Ειδικές Δυνάμεις της Αμερικανικής Αεροπορίας να αποκτήσουν ικανότητα επιχειρήσεων από τη θάλασσα προς τη ξηρά και αντίστροφα. Ο χρόνος ένταξης του αεροσκάφους σε υπηρεσία δεν είναι γνωστός και θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των δοκιμών.