Ο Γαλλικός Στρατός ανακοίνωσε ότι στις 6 Φεβρουαρίου πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση το τακτικό UAV τύπου Patroller, το οποίο έχει επιλεγεί και από την Ελλάδα. Τα Patroller χρησιμοποιούνται σε αποστολές συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, καθώς και προσβολής στόχων. Για την πρώτη πτήση του Patroller συνεργάστηκαν το Τεχνικό Τμήμα του Γαλλικού Στρατού, η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών (DGA) και η Safran. Η πρώτη πτήση του γαλλικού UAV σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς εκπαιδευτικών πτήσεων. Στο Γαλλικό Στρατό τα Patroller θα ενταχθούν σε επίπεδο Σώματος και Μεραρχίας Το Patroller μπορεί να πραγματοποιήσει επιτήρηση και αναγνώριση περιοχής, μπορεί να εντοπίσει, να παρακολουθήσει και να ανιχνεύσει στόχους και τέλος να τους προσβάλει. Η δεύτερη φάση τεχνικής και επιχειρησιακής αξιολόγησης του Patroller θα ξεκινήσει τον Απρίλιο. Το Patroller μπορεί να επιχειρεί για 14 ώρες συνεχώς, σε ύψος 16.000 ποδιών και με ταχύτητα 180 χιλιομέτρων.