Ιδιαίτερα θετικές είναι οι εντυπώσεις που έχει αφήσει στην Αμερικανική Αεροπορία και το Ναυτικό το βλήμα NSM (Naval Strike Missile), με αποτέλεσμα, το Ναυτικό και οι Πεζοναύτες να επιθυμούν να το εντάξουν σε υπηρεσία και στη χερσαία έκδοση παράκτιας άμυνας (το βλήμα έχει ήδη πιστοποιηθεί στα F-16, σύντομα αναμένεται να πιστοποιηθεί και στα F-35, ενώ εκτελούνται δοκιμές της έκδοσης παράκτιας άμυνας επί τροχοφόρου οχήματος HEMTT).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «DefenseNews» τα χαρακτηριστικά του NSM, που το κάνουν ιδιαίτερα ελκυστικό για την Αμερικανική Αεροπορία και το Ναυτικό είναι αρκετά (στην Αμερικανική Αεροπορία το βλήμα είναι γνωστό ως JSM : Joint Strike Missile). Αρχικά είναι ο μικρός χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της εκτόξευσης και την επιτάχυνσης σε ταχύτητα πλεύσης (Cruising Speed).

Το μέγιστο βεληνεκές των 185 χιλιομέτρων κρίνεται επαρκές, ιδιαίτερα για τα χαρακτηριστικά του F-35. Είναι υποηχητικό βλήμα με έντονα τα χαρακτηριστικά stealth στη σχεδίαση του (σύμφωνα με την Αμερικανική Αεροπορία το βλήμα εμφανίζει χαμηλό ίχνος ραντάρ). Επίσης το βλήμα μπορεί να πετάξει πολύ χαμηλά, πολύ κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, κάτι που το καθιστά δύσκολη στον εντοπισμό.

Ίσως το σημαντικότερο πλεονέκτημα του NSM είναι το ότι χρησιμοποιεί παθητικό αισθητήρα θερμικής απεικόνισης (επίσης χρησιμοποιεί σύστημα INS/GPS, σύστημα αναφοράς ανάγλυφου και βάση δεδομένων για την αναγνώριση στόχων). Εκτός των χαρακτηριστικών stealth και της δυνατότητας του να πετά πολύ χαμηλά, ο NSM είναι ικανός να εκτελεί βίαιους ελιγμού με μεγάλες φορτίσεις G, ιδιαίτερα στην τερματική φάση, προς αποφυγή των συστημάτων CIWS.

Μια άλλη καινοτόμα ικανότητα που ενσωματώνει ο NSM είναι αυτή της επιλογής του σημείου προσβολής. Δηλαδή, το βλήμα μπορεί να προγραμματιστεί για να προσβάλει ένα συγκεκριμένο σημείου του πλοίου, για παράδειγμα της γέφυρας. Ομοίως, η πολεμική κεφαλή του, βάρους 276 λιβρών, μπορεί να προγραμματιστεί για πυροδότηση κατά την επαφή ή με καθυστέρηση, για πυροδότηση στο εσωτερικό του πλοίου, μετά την αρχική διάτρηση του εξωτερικού του πλοίου (το εξωτερικό κέλυφος της κεφαλής είναι κατασκευασμένο από τιτάνιο).