Με απόφαση του Υπουργού Παναγιώτη Κουρουμπλή, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκήρυξε διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την αντικατάσταση 3 υφιστάμενων συστημάτων ανίχνευσης παρακολούθησης και εγκλωβισμού στόχων με θερμική κάμερα, των Περιπολικών Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΑΘ/ΛΣ 060-070-080) μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης νέων συστημάτων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τριών εκατομμυρίων ευρώ (το έργο απαλλάσσεται από ΦΠΑ).

Η συγκεκριμένη δράση αναμένεται να συμβάλλει: α) στη φύλαξη των συνόρων, με άμεσα οφέλη στον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών, β) στην πρόληψη – καταστολή έκνομων ενεργειών, γ) στην αστυνόμευση των λιμένων, δ) στην εκτέλεση αποστολών και επιχειρήσεων.Τα αναμενόμενα οφέλη μετά την υλοποίηση των στόχων εστιάζονται α) στη βελτίωση της ασφάλειας των θαλασσίων περιοχών, β) στην πρόληψη του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και όπλων, γ) στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας με τις όμορες χώρες, στους τομείς πρόληψης λαθρεμπορίου και παράνομης μετανάστευσης, δ) στην επέκταση της συνεργασίας με άλλους εμπλεκόμενους φορείς (Ελληνική Αστυνομία – Πολεμικό Ναυτικό κλπ.), ε)στην εμπέδωση περαιτέρω του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων των παραμεθορίων περιοχών.

Τα συστήματα θερμικών καμερών θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία και έτοιμα προς χρήση με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου εντός δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (στο χρόνο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης).Η σύμβαση θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις).