Ιδιαίτερα εύστοχες υπήρξαν οι επισημάνσεις του προέδρου του ΣΕΚΠΥ Τάσου Ροζολή κατά την ομιλία του, στο κοινοβούλιο. Αξίζει να τη διαβάσετε καθότι τίθονται καίρια και ουσιώδη ζητήματα με κυριότερο αυτό της ανάληψης έργου από τα εξοπλιστικά προγράμματα που αναμένεται να υλοποιηθούν.

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Βουλευτές,

Η σημερινή συνεδρίαση και η πρόσκληση της ΕΑΒΙ (Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία) σε αυτήν δείχνουν την αγωνία και το ενδιαφέρον σας για την αμυντική βιομηχανία και θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτό. Έχω την τιμή να έχω προσκληθεί και άλλες φορές σε αυτή την επιτροπή για να εξετασθούν θέματα σχετικά με την ΕΑΒΙ. Δυστυχώς όμως το ενδιαφέρον σας από μόνο του δεν φτάνει.

Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες θα σας αναφέρω σήμερα προκειμένου η αμυντική μας βιομηχανία όχι απλώς να διασωθεί αλλά να μπει σε τροχιά ανάπτυξης και να αποτελέσει παράγοντα επανεκκίνησης της οικονομίας. Καταρχάς να δούμε την σημερινή κατάσταση όσον αφορά στις εταιρείες της ΕΑΒΙ.

Η ΕΑΒΙ σήμερα αποτελείται από δύο κρατικές εταιρείες ΕΑΒ και ΕΑΣ και από μεγάλο αριθμό, 180 ιδιωτικές μεσαίες και μικρομεσαίες εταιρείες οι οποίες εν όλω ή εν μέρει απασχολούνται στον αμυντικό τομέα. Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων σε αυτές εκτιμάται σε 15.000 άτομα και ο ετήσιος αμυντικός τζίρος τους σε περίπου 150.000.000€.

Η ΕΑΒΙ στο μεγαλύτερο μέρος της περιλαμβανομένης και της ΕΑΒ δεν παράγει κύρια ολοκληρωμένα συστήματα, άρματα, αεροσκάφη κλπ αλλά παρέχει υπηρεσίες (MRO) συντήρησης ,επισκευών ,ανακατασκευών αλλά και σημαντικό υποκατασκευαστικό έργο.

Λίγες εταιρείες παράγουν με επιτυχία και σημαντικές εξαγωγές ολοκληρωμένα προϊόντα όπως ηλεκτροπτικά, μπαταρίες ,τηλεπικοινωνιακά και μικρά σκάφη, όπως και συγκεκριμένα πυρομαχικά από τα ΕΑΣ αλλά χωρίς άδειες εξαγωγών.

Η σωστή διάρθρωση μιας ΕΑΒΙ είναι να υπάρχουν οι μεγάλες εταιρείες ηγέτες σε κάθε κλάδο όπως π.χ. η ΕΛΒΟ για οχήματα/άρματα ,η ΕΑΒ για αεροσκάφη, Ναυπηγεία για πλοία, ΕΑΣ για πυρομαχικά και πυραύλους και γύρω από αυτές να υπάρχει σμήνος ΜΜΕ οι οποίες να στηρίζουν και να στηρίζονται σε αυτές προσφέροντας καινοτομία ,ευελιξία και ανταγωνιστικότητα.

Δυστυχώς η σημερινή ημέρα μετά την κρίση, μας βρίσκει χωρίς ΕΛΒΟ και Ναυπηγεία και πολλά προβλήματα σε ΕΑΒ και ΕΑΣ. Αν και γίνονται φιλότιμες προσπάθειες, η κατάσταση και στις δύο είναι τέτοια που χρειάζεται αρκετός χρόνος και χρήμα για να επανεκκινήσουν, πόσο δε για να μπουν μπροστά σε παραγωγικά σχήματα.

Η λύση που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου για την ΕΑΒΙ, είναι η εξασφάλιση μέσω κρατικών εξοπλιστικών του 60%-70% του τζίρου των εταιρειών και το υπόλοιπο 30% από εξαγωγές. Ισχύει σε ΗΠΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΡΑΗΛ κλπ.

Δυστυχώς στην χώρα μας, λόγω της κρίσης, χάθηκε εντελώς αυτό το 60%-70% του τζίρου της τελευταίας δεκαετίας , λόγω μηδενισμού των ελληνικών εξοπλισμών ενώ το υπόλοιπο 30% που αφορούσε στις εξαγωγές μειώθηκε σημαντικά από την παγκόσμια κρίση και την προσπάθεια κάθε χώρας να στηρίξει την βιομηχανία της.

Το τελευταίο διάστημα με ικανοποίηση είδαμε να πραγματοποιούνται επιτέλους ουσιαστικοί εξοπλισμοί που θωρακίζουν την πατρίδα μας. Συγκεκριμένα η αγορά των RAFALE και του οπλισμού τους αξίας 2.500.000.000€ καθώς και το Εκπαιδευτικό κέντρο Καλαμάτας αξίας 1.500.000.000€.

Δυστυχώς όμως δεν υπήρξε καμία πρόνοια για έργο στην ΕΑΒΙ ,4 ΔΙΣ χωρίς ένα € στην εγχώρια βιομηχανία! Θέλω να επισημάνω ως Έλληνας πολίτης την ικανοποίησή μου για την θωράκιση της χώρας με άμεσο, διαφανή και ουσιαστικό τρόπο.

Όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σε όλες τις χώρες, αντίστοιχα εξοπλιστικά θα επέστρεφαν στην ΕΑΒΙ τους ένα 30% τουλάχιστον σε συμβόλαια συμπαραγωγής και υποστήριξης. Μας λείπει δηλαδή 1,2ΔΙΣ. Εκτιμώ ότι πρέπει άμεσα το Υπουργείο να καλέσει τις ξένες εταιρείες και να ζητήσει να συνάψουν συμβάσεις με την ΕΑΒΙ.

Μην ξεχνάμε ότι οι μεν Γάλλοι επιθυμούν να δώσουν και άλλα RAFALE τα οποία θα στηρίξουν την ΠΑ για τα επόμενα 30 τουλάχιστον έτη. Οι δε Ισραηλινοί θα είναι εδώ για τα επόμενα 20+ χρόνια. Όσον αφορά στο μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα στην ιστορία, αυτό των Φρεγατών πρέπει άμεσα να κινητοποιηθούμε ώστε να εξασφαλίσουμε εκτός της εγχώριας ναυπήγησης που αφορά στο 20-30% τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στο λοιπά συστήματα τους.

Η μη συμμετοχή της ΕΑΒΙ στα προγράμματα των Rafale και του Εκπαιδευτικού Κέντρου της Καλαμάτας συνέβη κυρίως γιατί σήμερα δεν υπάρχει κυβερνητική δομή υπεύθυνη για την ΕΑΒΙ. Τα Γενικά Επιτελεία σωστά προχωρούν σε εξοπλισμούς με βάση τις επιχειρησιακές τους ανάγκες και η ΓΔΑΕΕ διεκπεραιώνει τους διαγωνισμούς. Δεν υπάρχει δηλαδή κανείς υπεύθυνος για την συμμετοχή της ΕΑΒΙ στα εξοπλιστικά.

Σε εκτιμώμενο εξοπλιστικό 15Δις το 30% = 4,5δις για την ΕΛΛΑΔΑ. 4,5 ΔΙΣ =30 φορές ο ετήσιος τζίρος της ΕΑΒΙ σήμερα, οι δε 15.000 εργαζόμενοι μπορούν να γίνουν 100.000 με τους πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς.

Σε όλο τον κόσμο υπάρχει ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ή Αναπληρωτής Υπουργός ΕΑΒΙ. Μόνο έτσι θα υπάρχει συνέχεια και στρατηγική και παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων π.χ.DRONES, αλλά και κοινοβουλευτικός έλεγχος

Όσον αφορά εσάς κύριε Πρόεδρε και την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας προτείνω με βάση την Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική (ΕΑΒΣ), να ζητά – να απαιτεί κάθε φορά που το υπουργείο θα φέρνει ένα εξοπλιστικό για έγκριση, να φέρνει και το πακέτο συμμετοχής της ΕΑΒΙ . Ούτε αμαρτίες με αντισταθμιστικά , ούτε μεσάζοντες , αλλά συμβόλαια βιομηχανικών συνεργασιών. Η ασφάλεια εφοδιασμού των ΕΔ και αυτάρκεια σε περιόδους κρίσεως δεν είναι συντεχνιακό ζήτημα της ΕΑΒΙ αλλά σοβαρό ζήτημα Εθνικής Ασφάλειας.

Επιγραμματικά οι προτάσεις μας είναι οι παρακάτω:

Α)Υπουργείο ή Αναπληρωτής Υπουργός για ΕΑΒΙ.

Β) 30% βιομηχανικές επιστροφές από εξοπλισμούς.

Γ) Εξυγίανση άμεσα των κρατικών βιομηχανιών.

Δ) Ενεργοποίηση ΣΑΕΤΒ / θεσμικής συνεργασίας Υπουργείου – ΕΑΒΙ

Ε) Συμμετοχή σε μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα Ευρωπαϊκά ή Αμερικανικά

Στο σημείο αυτό να σας επισημάνω ότι μετά από 10 χρόνια, στις 13-15 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στην Χώρα μας η αμυντική Έκθεση DEFEA με την υποστήριξη του ΣΕΚΠΥ και την αιγίδα ΥΕΘΑ Είναι η καλύτερη ευκαιρία διαφήμισης της ΕΑΒΙ και πρέπει όλοι να κάνουμε το καλύτερο για να πετύχει. Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές , Από τις αποφάσεις που θα παρθούν αυτήν την εποχή σχετικά με το παρόν εξοπλιστικό, θα κριθεί και το μέλλον της ΕΑΒΙ και αυτό εξαρτάται από εσάς. Είμαι σίγουρος ότι θα πράξετε το καθήκον σας. Σας ευχαριστώ.

Comments

 1. Φωνή βοοντος εν τη ερημω .
  Από το 1979 που άρχισα να παρακολουθώ το χώρο,όλοι πάνε μπροστά εμείς πάμε πίσω!
  Σωστοτατες οι παρατηρήσεις του κ.Ροζολη,αλλα δυστυχώς πρέπει να συνειδητοποιήσει οτι ζουμε σε μια χωρα οπου η ιδιωτικη πρωτοβουλία,διώκεται απο το δημοσιουπαλληλικο κρατος σαν ο χειρότερος εχθρός.δυστυχως ζήσαμε εποχές όπου υπουργοί αμυνας(αστρατευτοι!!!),για το μόνο που ενδιαφερόταν ήταν να γεμίσουν την τσέπη τους ,πως είναι δυνατόν από αυτούς να έχουμε την απαίτηση να εργαστούν προς όφελος και δημιουργία εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας?άνθρωποι όπως ο οπλουργος στη Λάρισα, βρήκαν τον μπελά τους από την πρόθεσή τους να δημιουργήσουν κάτι ελληνικό. Αν πάμε παλιότερα θα βρούμε την υπόθεση της βόμβας λέιζερ του κετα και του σμηναγού που τη σχεδίασε και την πλήρωσε με την καριέρα του.
  Πως είναι δυνατόν να ζητάμε να υπάρχει πρόνοια έργου για την εαβι όταν κόμματα εξουσίας έχουν ιδεολογικές εμμονές(ας τους πει κάποιος ότι οι σοσιαληστικοι παράδεισοι δεν υπάρχουν πια) με το χώρο των Ε.Δ.και της άμυνας?Πως είναι δυνατόν να ζητάμε την επένδυση στην εγχώρια παραγωγή από κυβερνήσεις που δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη το μέγεθος της τουρκικής απειλής και θέλουν να το ρισκάρουν?δυστυχώς σε μια χώρα που έχει καταντήσει σοβιετια και δεν παράγει τίποτε, δεν μπορούμε πια να έχουμε απαίτηση για τίποτε.μονη μου συμβουλή προς τις εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες, είναι να σταθούν γερά στα πόδια τους,να στηριχθούν στο αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό τους και να κοιτάξουν τις αγορές του εξωτερικού. Χαίρομαι όταν βλέπω εταιρίες σαν την theοn,intracom, eodh και άλλες που γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας στο εξωτερικό.

   1. Έκλεισε χιλιάδες βιομηχανίες δυστυχώς.
    Ο Μαλκότσης κατάφερε να παράγει ένα τρακτέρ με το μισό
    κόστος από τα ξένα τότε.
    Όπως έλεγε η NAMCO για τα φορτηγά της για τα PONY.

 2. Αξιζει καποιος να το δει ολο το video αν υπαρχει καπου. Ειδα τη συνεδριαση χτες ζωντανα και ειπαν πως θα ξανασυνδριασουν. Υπηρχαν βεβαια και μερικες εξαιρεσεις βουλευτων που πηραν το λογο και δε καταλαβα το λογο συμμετοχης τους εκει αφου δε δινουν δεκαρα για την αμυνα. Σαν το βουλευτη του ΚΚΕ που το μονο που φαινοταν να τον ενδιαφερει να ειναι που δε πηραμε kalasnikov και τον παπουλη του συνασπισμου που δεν τον καταλαβαινε κανενας λογω προχωρημενης ηλικιας.
  Αυτοι που φαινοταν να δειχνουν ενδιαφερον και να προτεινουν πραγματα ηταν καπιοι βουλευτες της Κυβερνησης, ο Κεγκερογλου απο το ΠΑΣΟΚ και ενας απο την Ελληνικη Λυση.
  Αποψη μου παντως πως αυτη η συζητηση επρεπε να ειχε γινει προ πολλου.

  1. Αγαπητέ φίλε, σοβαρός άνθρωπος ασχολείται με το κκε?αυτοί κάνουν μνημόσυνα στον πατερούλη Στάλιν ακόμη.βεβαια μου κάνει εντύπωση πως βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μιλάνε για το χώρο της άμυνας. Το κόμμα έχει γράψει ιστορία στο χώρο.
   Ο πλέον σοβαρός στις ερωτήσεις του είναι ο κ.Βελοπουλος και το κόμμα του.
   Υ.Γ:Ο Βαρουφακης και το κόμμα του άραγε τι είπαν?

   1. Δεν θυμαμαι για το μερα 25,υπαρχει παντως το video.ειναι 3.5 ωρες. Πατηστε βουλη επιτροπη αμυνας στο google, και οταν μπειτε μεσα ,κατω κατω λεει συνεδριασεις. Εκει μεσα εχει το βιντεο με την χτεσινη ημερομηνια.

   2. Χαχα περιμένετε από δαυτους να ρίξουν χρήμα σε εγχώρια παραγωγή. Νομίζετε κάποιοι ότι έχουμε ισχυρό στρατό. Ισχυρός στρατός χωρίς παραγωγή δικών σου όπλων δεν υπάρχει. Εδώ δεν μιλάμε για ανικανότητα παραγωγής αλλά για ηθελημένη προσπάθεια να μην διατεθεί έργο σε εγχώριες επιχειρησεις. Ψηφιστε ΝΔ ΠΑΣΟΚ και θα πάει μπροστά ο τόπος. Προβατααα μπεεεεεεεεεεε

    1. Γιαννάκη,
     Για πες μας εσύ που κοροϊδεύεις τα πρόβατα, σαν καλός ‘Τσοπάνης’ που είσαι, τι ψήφισες?
     Να σε προλάβω, εγώ ψήφισα μικρό κόμμα που δεν μπήκε στην Βουλή.

     Τον ΤΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε τελευταία δεν τον ανέφερες σκοπίμως, λόγω συμπάθειας, ή λόγω του οτι ήταν επιτυχημένο στα εξοπλιστικά και στα έργα προς τις εγχώριες επιχειρήσεις?

 3. ΑΠΟΛΥΤΑ σωστή η τοποθέτηση του Κου Ροζολή. Το θέμα είναι υπάρχει ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ για να αναπτυχθεί κάποτε αμυντική βιομηχανία σε αυτόν τον τόπο; Όλα τα άλλα βρίσκονται. Οι απέναντι τρέχουν – κατασκευάζουν – εξελλίσουν. ΕΔΩ ΕΡΗΜΟΣ. Το χάσμα αμυντικής ισχύος κάθε χρόνο μεγαλώνει. Προφτάστε πριν είναι αργά.

 4. Απλά δεν τους ενδιαφέρει με απλά λόγια να σωθεί η χώρα.
  Πως γίνετε να κατέβουν οι Σουηδοί με 160 εκατομμύρια ευρώ για της 4 ΜΕΚΟ
  Και τώρα να πάμε στα 400 εκατομμύρια ευρώ;
  Από 40 εκατομμύρια ανά πλοίο στα 100 εκατομμύρια;
  Γιατί;

 5. οι κινησεις που θα πρεπει να γινουν πρωτα απο τους βουλευτες ειναι να γινει μια επιτροπη που να ερευνησει

  1) γιατι εκαναν να ναυπηγηθουν 20 χρονια 7 σουπερ βιτα ?

  2) πως θα αποπληρωσει σε συντομο χρονικο διαστημα η ΝΔκαι το πασοκ τα δανεια τους που αγγιζουν τα 600 εκ

  ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ωστε να αγοραστουν χρησιμα οπλικα συστηματα για την χωρα.

 6. Συζηταμε δεκαετιες για τα αυτονοητα και ακομη και τωρα οι πολιτικαντηδες αερολογουν χωρις πραξεις αναθεση εργου στην ασημαντη ουσιαστικα βιομηχανια μας.
  Την ωρα που πληρωνουμε αυτους που επρεπε ηδη να εχουν κανει οσα προτεινε ο κ.Ροζολης οι Τουρκοι ΠΑΡΑΓΟΥΝ μαζικα προιοντα πρωτοποριακα αλλαζοντας δογματα και αυξανοντας σε σοβαρο βαθμο την πιθανοτητα πανωλεθριας μας την ωρα που παραμενουμε καθηλωμενοι σε ξεπερασμενα η επικινδυνα δογμάτα αλλων δεκαετιων.
  Οι ανθρωποι που εχουν την εξουσια η ασκουν διοικητικα καθηκοντα στις ΕΔ απλα δεν κάταλαβαινουν ουτε τις προκλησεις ουτε τις απαιτησεις της νεας εποχης .
  Απλα επαναπαυονται σε σκιωδεις συμμαχιες και διαβεβαιωσεις αδιαφορωντας και ισως ακομη νομιζοντας αυτους και τις ΕΔ ισχυρους .
  Με αυτες τις αρρωστες νοοτροπιες την υπεροπτικη για τον εχθρο και τα επιτευγματα του σταση καιτην συστηματικη διαφορια για τα εγχωρια κενα και κυριως την θεωρητικη ανεπαρκεια ορισμενων μην περιμενετε τιποτα ουσιωδες πλην εντυπωσιακων και δαπανηρων αλλα ελαχιστων αγορων χωρις συνεχεια η ειρμο οποιασδηποτε στοχευαης πολιτικης η αλλης. ..

  1. @ ETS

   Στους τυφλους βασιλευει ο μονοφθαλμος.
   Για την ωρα ψαχνουμε μονοφθαλμο για να ανεβουμε κατηγορια.

 7. 15.000 ατομα απασχολουνται με ετησιο τζιρο 150 εκ. Με τον ηλιο τα βγαζω με τον ηλιο τα βαζω, τι εχουν τα ερμα και ψοφανε ?

 8. Με αγορες 5-10 ψωρο δισεκατομμυριων περιμενετε να μας δωσουν και βιομηχανικο εργο???

  Τι ειναι αυτα που λετε ρε παιδια? Ειναι σοβαρα πραγματα αυτα? Δειτε την Αυστραλια που ξοδευει 100+ δις για υποβρυχια και φρεγατες και δεν μπορουν να αγορασουν και να τα κατασκευασουν, υπαρχει προβλημα, δεν τους πουλανε πλοια.

  Μονο οι Αλουμινοτρατες MMSC ειναι καλες, καθως οι Αμερικανοι μας δινουν δανεια FMS με επιτοκια 3% συν εξοδα επεξεργασιας αιτησης, ενω την ιδια ωρα μπορουμε να δανειστουμε στις αγορες με αρνητικο επιτοκιο. Μαλλον ειστε ασχετοι και δεν καταλαβαινετε οτι να πληρωνεις 3% επιτοκιο ειναι καλυτερα απο το να δανειζεσαι και να σε πληρωνουν απο πανω. Φταιτε που δεν ξερετε οικονομικα και δεν καταλαβαινετε οτι η MMSC ειναι η καλυτερη φρεγατα του πλανητη, και του γαλαξια, και το Death Star το εχει για πρωινο.

  ————————————
  Λιγο πολυ αυτη ειναι η συνοψη του αρθρο της Πτωσης σημερα. Το διαβασα και μου ηρθε να φτυσω την οθονη. Ενταξει, εντελως απιστευτα πραγματα, μαλλον προσφερει αφθονα σοκολατακια ο κυριος Πρεσβης και τους κακομαθαινει. Εχουν ξεφυγει εντελως.

  1. Εάν θέλαμε να δείξουμε πόσο εκτιμάμε τις ΗΠΑ, και μαζί και τις διαδικασίες τους και τις γνώσεις τους, μπορούμε να τους πούμε ότι αποφασίσαμε να αναθέσουμε την επιλογή της νέας μας φρεγάτας στην επιτροπή του ΠΝ των ΗΠΑ που έχει κάνει ήδη την άσκησή του και ξέρει καλά και την αγορά και όλα.

   Και εκεί θα πέσει γέλιο, καθώς είναι προφανές ότι η επιτροπή που απέκλεισε τις MMSC για το δικό της ΠΝ (η MMSC δεν τόλμησε καν να κατέβει στον διαγωνισμό για να μην ξευτιλιστεί) δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να τις διάλεγε για το δικό μας.

   Επειδή πλέον και στα νηπιαγωγεία είναι ηλίου φαεινότερο ότι αυτή η επιλογή είναι με τεράστια διαφορά η χειρότερη, είμαι σχεδόν σίγουρος πως όταν έρθει απάντηση στην LOR της Ελλάδας, παίζει να έχουν άλλο πλοίο (και μακάρι) και η μόνη περίπτωση να υπάρχει αναφορά εκεί σε MMSC, μπορεί να είναι του τύπου κατεβάζουμε προσφορά για 4 FFGX και δίνουμε σαν ενδιάμεση λύση 3 LCS δωρεάν που θα τις μετατρέψουμε σε διαμόρφωση MMSC.

   Μια τέτοια πρόταση θα ήταν λουκούμι, και μαγικά θα είχαμε 7 πλοία εντελώς ΗΠΑ, στα οποία θα καθόταν 7 Ρομέο. Έτσι θα πάρουν και το έργο χαλαρά και όλοι θα λένε μπράβο (σσ αν το κάνουν θέλω προμήθεια για την ιδέα). Παίρνουμε το 2028-2030 και τις 4 LCF των Ολλανδών και θα έχουμε κάνει ένα από τα καλύτερα ναυτικά παγκοσμίως

 9. @G_P
  Αυτούς πλέον δεν τους επισκέπτομαι σχεδόν καθολου πλέον για να μην έχουν ούτε κλικς να παρουσιάσουν μαζί με την δουλική προπαγάνδα τους….Τους βάζω στην ίδια κατηγορία με αυτους που πάνε απέναντι για ψώνια στους τουρκους και αυριο θα πολεμανε οι ίδιοι η τα παιδιά τους τα ίδια τα λεφτά τους!

  Τώρα όσο αφορά το ΣΕΚΠΥ πρεπει οι άνθρωποι να τους βγάλουν από τον σχεδιασμό τους ,να ενωθούν και να σχεδιάζουν και να δημιουργούν συστήματά και υπηρεσίες για εξαγωγές…..
  Όσο ασχολούνται με τους πολιτικούς θα χάνουν χρόνο και ενέργεια αδίκως….
  Δεν αλλάζουν όλοι τους ίδιοι …Μόνο εξαγωγές και συνεργασίες με εταιρίες του εξωτερικού…
  Πρόσφατο παράδειγμα ο οπλουργος που του κατέσχεσαν οι ξεφτιλισμένοι και τα Τουφεκιά που έφτιαξε…Λάθος του!Επρεπε να πάει έξω να πάρει άδεια και μετά να τα πουλάει εδώ στους μιζοεισπρακτορες….
  Με εκτίμηση

  1. Οσοι θέλουν να προκόψουν προκόβουν και μόνοι τους με εξαγωγές (πχ Θέον)

   Το άλλο με τον κύριο και το ντουφέκι, αν σύντομα μάθουμε ότι έγινε πλούσιος γιατί πούλησε το σούπερ ντούπερ τουφέκι του σε κάποιον, πάει καλά, αν όχι θα πρέπει να σκρινάρουμε σαν πολίτες λίγο καλύτερα τα fake news που δυστυχώς στον χώρο του αμυντικού υλικού αφθονεί

   1. @agnostosependytis
    Φίλε agnoste για εξαγωγές κτλ συμφωνώ και το αναφέρω στο σχόλιο μου.
    Για τον Λαρισαίο οπλουργο επίσης αναφέρω ότι κακώς δεν πήγε έξω να πουλήσει το σχέδιο του,αν ήταν λειτουργικό και καινοτόμο θα το υιοθετούσαν και θα το πρότεινε και στην Ελλάδα.
    Η προσαγωγή του και η κατάσχεση των όπλων έγινε γιατί τα παρουσίασε,και τα έφτιαξε ενώ δεν υπάρχει στην χώρα το νομικό πλαίσιο για κάτι τετοιο(παράνοια)!Αυτο ήταν και το λάθος τους …
    Πρεπει όλοι τους να αλλάξουν μυαλά και να απογαλακτιστούν από την σκέψη ότι το κρατος θα πληρώνει για να συντηρεί εταιρίες φαντάσματα χωρίς ουσιαστικό έργο….
    Όταν καταφέρουν και παράγουν αξιόπιστα και οικονομικά συμφέρων προϊόντα τότε θάχουν και αναλογη πορεία (βλ Theon)….
    Με εκτίμηση

   2. @ agnostosependytis

    Δεν ειναι καθολου fake news. ειναι γνωστος οπλουργος στη Λαρισα, ονομαζεται Γιαννης Αραπκουλες.

    Εχει δωσει συνεντευξεις δημοσια τοσο ο ιδιος, οσο και ο Δικηγορος του για το θεμα, ενω υπαρχουν και φωτογραφιες του προτοτυπου, φαινεται φοβερο. Συνεργαζεται χρονια με τον Ε.Σ.

    Δες το βιντεο
    https://www.youtube.com/watch?v=yCxYFn5NkDk

 10. Οπως προαναφερθηκε ,καποιοι ειναι πισω απο τη κατεδαφιση της οποιαδηποτε βιομηχανικης αναπτυξης και βαφτιζουν βιομηχανια τον τουρισμο, αποριπτουν οποιαδηποτε γεωτρηση αεριου- πετρελαιου( εαν δει το χαρτη γυρω απο την Ελλαδα καποιος θα καταλαβει, μεχρι Αλβανια και Μαλτα κανουν γεωτρησεις) και φυσικα οποιαδηποτε σκεψη για αναπτυξη.
  Ενα σοβαρο Κρατος μπορουσε να εφαρμοσει μυστικες μεθοδους( οπως οι Ισραηλινοι με την οργανωση που ξετρυπωσε τους εγκληματιες Ναζι) και ξεσκονισμα ολων των
  Off Shores που κανουν παρτυ τα δις€, με δημευση οσων δεν μπορουν να δικαιολογηθουν και διαθεση για αμυντικους σκοπους με στησιμο βιομηχανιων.

 11. Νομίζω ότι οι εταιρείες της ΕΑΒΙ πρέπει πρώτα να δουν πως μπορούν να παράγουν κατι ανταγωνιστικά και μετά να μας πουν κάτι τέτοιο.

  Αν η Ελληνική αμυντική εταιρείαπχ παράγει κάτι με κόστος 100 και ο Γάλλος της Ντασώ έχει προμηθευτεί που το παράγει 130, είναι προφανές ότι τον συμφέρει να πάει στον Έλληνα, είτε πάρει η Ελλάδα Γαλλικά όπλα είτε όχι.

  Το επιχείρημα αφού αγοράσαμε από αυτούς αναγκάστε τους να αγοράσουν από εμάς δεν ισχύει. Οι Γάλλοι δεν μας ανάγκασαν να πάρουμε Ραφάλ, εμείς γιατι να τους αναγκάσουμε να πάρουν υπηρεσίες από την ΕΑΒ? Αν η οποιαδήποτε Ελληνική εταιρεια παράγει πιο αποτελεσματικά από μια ξένη, θα έρθουν από μόνοι τους να ζητήσουν κάτι τέτοιο. Εγώ βαρέθηκα «τα πρέπει να ξοδευτούν τόσα Χ και να αγοραστούν Χ πράγματα που δεν χρειαζόμαστε μόνο και μόνο ώστε να συντηρηθούν κάποιες εταιρείες και οι δορυφόροι τους»

  Η πραγματικά καλές εταιρείες δεν παρακαλάνε, αλλά κάνουν την τύχη τους μόνες τους. Τέρμα οι κρατικοδίαιτες…

  Επίσης 15.000 άτομα αν παράγουν τζιρο 150 εκατ τον χρόνο, σημαίνει ότι στο κάθε ατομο αναλογούν πωλήσεις 10.000 τον χρόνο ενώ έχει κόστος από 25.000 άρα σε κάθε εργαζόμενο αντιστοιχεί ένα έλλειμα 15.000 που ζητάνε να πληρώσουμε εμείς μέσω αυξημένων παραγγελιών ή καπέλου στην τιμη?

  1. Αν οι δομικές αδυναμίες (αδιαφορία, ανομία, αναξιοκρατία κοκ) που έβαλαν την χώρα σε φαύλο κύκλο αυτοκαταστροφής εξακολουθούν να υφίστανται, τότε βέβαια δεν υπάρχει ελπίδα, αλλά ας ελπίσουμε ότι κάτι θα αλλάξει από εδώ και πέρα.

 12. αν η ΕΑΒΙ υπήρχε και δούλευε όπως θα έπρεπε πώς θα δούλευε το σύστημα με τις εταιρείες εξωτερικού και τη διαπλοκή στην Ελλάδα;

  1. Αυτό είναι το πρόβλημα αγαπητέ για αυτό δεν την φτιάχνουν.
   Ξέρεις τι ζημιά θα ήταν αν ήμουν εγώ επάνω και τους έβγαζα
   ένα πρότζεκτ κάθε εβδομάδα και ένα πρωτότυπο κάθε μήνα;

   Ξέρω πολλούς που έχουν πρότζεκτ δεν λέω για μένα τώρα.
   Αυτό τρέμουν να αρχίσουν να δημοσιεύονται οι μελέτες.

   Τι έγινε στην Αμερική τα διαβάσαμε; Πόσα δισεκατομμύρια δολάρια
   θα δώσουν για έρευνα γιατί;
   Γιατί τους πάτησαν οι Κινέζοι.

 13. Πρόταση στους Γάλλους για την ενδιάμεση λύση:

  1) Να δώσουν (πουλώντας) την μία Freda ή να την νοικιάσουν για έως παραληφθεί και η τελευταία Μπελάρα
  2) Να δώσουν τις Lafayete, αφού όμως τους βάλουν δυνατότητα βολής CAM-ER είτε MIca
  3) Να δώσουν τις Jean Bart, αλλά πριν να βγάλουν τους εκτοξευτήρες των SM1 και να βολέψουν κάπως εκτοξευτήρες για άλλους ΑΑ πυραύλους με ικανή εμβέλεια (πχ δεν θα μπορούσαν να κοτσάρουν κάπου έναν Sylver 50 ή 70?)

  1. @ agnostosependytis

   Η λογικη λεει οτι αν πραγματικα το ανθρωπακι μας ηθελε Γαλλικες φρεγατες
   μπορουσαμε να αγορασουμε 4 Freda και για ενδιαμεση λυση
   η στρατιωτικη συμφωνια με στρατιωτικη συνδρομη.
   Τις Lafayete και τις 5 υπολογιζαν οι Γαλλοι να τις δωσουν σε εμας,
   αφου παραλαμβαναν οι ιδιοι τις Belharra.

   1. Φαίνεται να υπήρξε μεγάλη ευκαιρία για εμάς πέρυσι όταν οι Γάλλοι έφτασαν στο ναδίρ με τους Τούρκους για να κλείσουμε ευρύτερες αμυντικές συμφωνίες σε συμφέρουσες τιμές και μάλιστα με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής. Από τότε η Κυβέρνηση χρονοτριβεί και κοροϊδεύει με τις τελείως άκυρες διαρροές για τις αλουμινότρατες όταν πριν 13 χρόνια μετά από σκληρά παζάρια συμφωνήσαμε την συμπαραγωγή 6 πανίσχυρων FREMM με 8MdCN, 24Aster30, και 24Mica σε τιμή χώμα. Και τότε με τις FREMM ξεφτυλιστήκαμε κάνοντας πίσω και τώρα με τις Belharra αφού τους ζαλίσαμε τελικά κάνουμε τους δύσκολους. Έιναι άραγε προς το συμφέρον της χώρας η κατανάλωση του διπλωματικού κεφαλαίου; Επίσης σαν να μην έφτανε η εξοπλιστική γύμνια, με τα καραγκιοζιλίκα αυτά δείχνουμε και τέρμα μπουνταλάδες απέναντι στους Τούρκους ανοίγοντας τους την όρεξη.

    1. @ Κοινή Λογική

     + 1000

     Τα παντα λαθος τα κανουν γιατι πραγματικα σκοπος τους
     ειναι να ανοιξουν την ορεξη του απεναντι.
     Οταν εχεις στο τιμονι ελληνοφωνους, θα σε γλεντανε οι αλλοφυλοι.

 14. Ένας διαχρονικά δόκιμος τρόπος ανάλυσης μιας κατάστασης ή ενός γεγονότος ξεκινά με την ερώτηση «ποιος κερδίζει;». Προσωπικά για το θέμα της συζήτησης πιστεύω τα εξής:

  Ύπαρξη εγχώριας βιομηχανίας στην Ελλάδα θα είχε ως αποτέλεσμα λιγότερες εξαγωγές για χώρες που έχουν χτίσει και στηρίζονται σε μια τεράστια αμυντική βιομηχανία όπως οι ΗΠΑ κατά κύριο λόγο (με προεξέχουσα την τερατωδώς γιγαντωμένη Lockheed) αλλά και η Γερμανία κ.α. Και δεν είναι μόνο τα καινούργια συστήματα που φέρουν κέρδος, αλλά και η μεταπώληση/εκσυγχρονισμός μεταχειρισμένου υλικού.

  Αλλά αν υπήρχε εγχώρια αμυντική βιομηχανία δεν θα είχαν να μετρούν τις απώλειές τους μόνο από τους Ελληνικούς εξοπλισμούς, αλλά και από πιθανές εξαγωγές Ελληνικών συστημάτων σε τρίτες χώρες, αφού λόγω μικρότερου εργατικού κόστους στην χώρα μας θα μπορούσαν θεωρητικά να βγουν ανταγωνιστικά σε τιμές προϊόντα.

  Έπειτα η χώρα μας είναι βασικό μέρος του γεωπολιτικού σχεδιασμού των ΗΠΑ στην περιοχή, σύμφωνα με τον οποίο φαίνεται πως επιδιώκεται να υπάρχει μια αμυντική ισορροπία μεταξύ των ΝΑΤΟϊκών «συμμάχων» Ελλάδας και Τουρκίας, σε βαθμό που να αποθαρρύνονται δραστικές μονομερείς «πρωτοβουλίες» και μαζί τους η αλλαγή του status quo που μπορεί να προκύψει όταν από μια εκ των δύο χωρών αποκτήσει αναβαθμισμένη στρατιωτική ισχύ.

  Γιατί αν είχε η Ελλάδα εγχώρια αμυντική έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή, θα υπήρχε πάντα η πιθανότητα να δημιουργηθούν καινοτόμα συστήματα και όπλα με κίνδυνο να ανατραπούν οι ισορροπίες και οι σχεδιασμοί των μεγάλων διεθνών παιχτών για την χώρα και την περιοχή. Γιατί όσο εξαρτόμαστε από εισαγωγές, και μπορούν να ελέγχουν την ισχύ της χώρας επιτρέποντας ή όχι συγκεκριμένα όπλα και συστήματα, αλλά και σε περίπτωση… ανυπακοής να μπλοκάρουν την λειτουργία και την υποστήριξη συστημάτων.

  Αυτά νομίζω είναι λίγο-πολύ αυτονόητα, και εξηγούν και την επιμονή της Τουρκίας για όλο και μεγαλύτερη ανεξαρτησία και αυτονομία στα θέματα εξοπλισμών, αφού ως γνωστό έχει βλέψεις να αναθεωρήσει προς όφελός της τις ισορροπίες και το καθεστώς στην περιοχή και έχει καταλάβει ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να συμβεί κάτι τέτοιο. Και η ύπαρξη εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας είναι σαφώς μια από αυτές.

 15. Φιλοι,

  δειτε το παρακατω βιντεο οπου ο Λαρισαιος οπλουργος Γιαννης Αραπκουλες παρουσιαζει το δικο του βελτιωμενο τυφεκιο εκδοση του AR-15 που κατασκευασε ο ιδιος.

  Ειναι αυτος που συνελαβε η αστυνομια οταν πηγε να παρουσιασει το τυφεκιο του στον Ε.Σ., και ενω ειχε ολες τις απαραιτητες αδειες.

  https://www.youtube.com/watch?v=yCxYFn5NkDk

  1. Στην εποχή της εφήμερης είδησης και των fake news όπου όλα τα μήντια θέλουν να χαιδέψουν ευα
   ίσθητες χορδές αναγνωστών/θεατών για να πάρουν κλικς ή να τους χειραγωγήσουν, η μόνη ασπίδα και άμυνά μας είναι η κριτική σκέψη που μπορεί να ξεδιαλύνει την μούφα από το σωστό.

   Οπότε έχουμε ένα βίντεο στο λινκ αυτό, όπου ένας οπλουργός, ο οποίος εξηγεί σε έναν δημοσιογράφο στην Λάρισσα, τι σούπερ ντούπερ είναι το όπλο του και ότι είναι το καλύτερο στον κόσμο. Και έτσι βγήκε συμπέρασμα από τον δημοσιογράφο, το μηντια και τους αναγνώστες ότι αδικία, δεν πήραμε το καλύτερο και Ελληνικό.

   Και πάμε τώρα στην κριτική σκέψη, και απαντήστε μου που κάνω λάθος:

   1) το ότι έχει σούπερ ντούπερ επιδόσεις και ότι είναι το καλύτερο στον κόσμο το λέει ο ίδιος (ο κατασκευαστής). Έχετε δει εσείς κάποιον άλλο που να λέει ότι το έχει τεστάρει εναντίον άλλων όπλων (και ποιών?) και ότι είναι Χ% καλύτερο στο α θέμα και Ψ% καλύτερο στο β θέμα. Εσείς δηλαδή από που γνωρίζετε ότι είναι το καλύτερο, συμφωνείτε μαζί του?

   2) Ότι έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα αλλά δεν τον προχώρησαν στον διαγωνισμό λόγω γραφειοκρατίας. Εσείς από που το γνωρίζετε αυτό (εκτός από ότι το λέει ο ίδιος ή ο δικηγόρος του). Εγώ λέω ότι δεν είχε ούτε ένα χαρτί (έστω). Είμαι σίγουρος ότι εμένα θα με ρωτούσατε να αποδείξω τον ισχυρισμό μου ότι τελικά δεν είχε κανένα χαρτί και δεν πληρούσε κανένα κριτήριο του διαγωνισμού, για το ότι τα πληρούσε και είχε όλα τα χαρτιά ποιόν ρωτήσατε, και αν κανέναν, πως πειστήκατε ότι έχει δίκιο ενώ για την δική μου θέση θα ζητούσατε αποδείξεις?

   3) Λέει (και σε άλλη συνέντευξη) ότι θα κόστιζε στο Ελλ. Δημόσιο 1.500 ευρώ. Από που το ξέρει? έχει γραμμή παραγωγής, έχει εξασφαλισμένα συμβόλαια αγοράς για τα υλικά κτλ κτλ? Έχει τρέξει δοκιμαστική παραγωγή, έχει ποτέ κάνει παραγωγή σε όπλο? Όχι, ένα έχει που είναι χειροτεχνία και δεν έχει ιδέα πόσο θα του κοστίζει να βγάλει ένα.

   4) Η τμή/κόστος 1.500 ευρώ είναι στα πιο ανταγωνιστικά τυφέκια της διεθνούς αγοράς, που παράγονται βιομηχανικά σε άνω των 2-3 εκατ κομματιών. Πως ο δικός μας θα έπιανε πιο χαμηλό κόστος από διεθνή μεγαθήρια που κατασκευάζουν εκατομμύρια τεμάχια?

   5) Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί είναι Ελληνικό όπλο?
   Το όπλο που παρουσιάζει, και προς τιμή του το λέει και ο ίδιος, είναι το AR-15, παλιό Μ-16, μετά έγινε Μ-4 και στην ουσία είναι σχέδιο του 1960(!). Άρα το σχέδιο δεν είναι Ελληνικό, δεν είναι δικό του, δεν είναι πρωτοποριακό. Είναι ένα παλιό σχέδιο που έληξε η πατέντα του, και πάνω σε αυτή έκανε μερικές βελτιώσεις.
   Όταν λέει ότι το κατασκεύασε ο ίδιος, εννοεί κατασκεύασε ή συναρμολόγησε από απάρτια που αγόρασε? Δηλαδή να το πούμε λιανά, την κάνη την έκανε με το χέρι του, με μηχανή κατασκευής κανης δική του, με τι? Πήρε μέταλλο, το έριξε σε καλούπι, έκανε την κάνη, την λείανε κτλ κτλ. Πως πέτυχε την σταθερότητα του μίγματος μετάλλου της κάνης να μην θερμαίνεται, παραμορφώνεται κτλ κτλ είναι και μεταλλουργός? Το κοντάκι, σκανδάλη κτλ, με τι? Ή απλά τα αγόρασε και τα συναρμολόγησε με ότι θεώρησε καλύτερο για κάθε σημείο, πχ κάνη από εταιρεία Χ, κοντάκι από Ψ, ηεμιστήρα από αλλού κτλ? Εσείς ξέρετε? Γιατί εδώ μόνο αυτός μιλάει, κανένας δεν επιβεβαιώνει αυτά που λέει με κάποιο ανεξάρτητο έλεγχο, απλά επαναλαμβάνουν την ιστορία του.

   Θα μπορούσα να γράψω ολόκληρο βιβλίο για τις διάφορες μπούρδες που κατά καιρούς έχουν παρουσιασθεί ώς κάτι μαγικό, ελληνικό, εθνικό και διαστημικών επιδόσεων, από κανόνι Γκιόλβα, Άρτεμις, Κένταυρος και μια ατελείωτη λίστα διαφόρων θρύλων που απλά ροκάνισαν λεφτά στην υγεία των κορόιδων και μετά καλλιεργήθηκε ένας αστικός μύθος γύρω από καθένα από αυτά (που μερικούς τους βοήθησε να μην πάνε φυλακή για το ροκάνισμα).

   Αν δηλαδή του έλεγαν ΟΚ παίρνεις την δουλειά, θέλουμε 1.000.000 τουφέκια σε 12 μήνες ποια μηχανήματα θα χρησιμοποιούσε, καλούπια ιστορίες κτλ. Απλά θα παράγγελνε στο ebay μερικές κάνες και εξαρτήματα από τις ΗΠΑ και θα τα πουλούσε σαν εθνικό όπλο?

 16. @agnostosependytis
  Αγαπητέ agnoste έχει ξαναγίνει παρόμοια κουβέντα μεταξύ μας…
  Ενώ είσαι κοφτερό μυαλό ταυτόχρονα είσαι και ισοπεδωτικός και εξηγώ.
  1)Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι καλύτερο η χειρότερο μιας και δεν το δοκίμασαν!Τον προσήγαγαν και το κατέσχεσαν!
  2)Να υποθέσουμε ότι δεν είχε κανένα χαρτί.
  Είχε χαρτί ο ΕΠΟΠ που έφτιαξε το fastrope σύστημα στα chinook?Τι χαρτί είχε ο φοιτητής για την ηλεκτρομαγνητική τορπιλη?Τι χαρτί είχα εγώ όταν δοκίμασα εκρηκτικό για αντιαποβατικο ρόλο;
  Δεν ήταν το εμπόδιο το χαρτί ήταν και θάναι η βολική αφορμή και δικαιολογία !
  3)Πρώτον δεν έχει φτιάξει ένα αποτι ξέρω αλλά δυο η τρία.Αυτός λέει 1500€ κόστος.
  Τον κάλεσαν ,τον αξιολόγησαν,το κοστολογησαν και αποφάσισαν ότι κοστίζει 2500€ πχ …για να τον αποδομήσουν και ξεμπροστιάσουν στο πανελλήνιο ως ψεύτη και απατεώνα;Όχι!Ουτε αυτό δεν έκαναν.Απλα πονάει κεφάλι κόψει κεφάλι.
  4)Ο δικός μας μπορεί να μην ζητούσε μεγάλο μερίδιο στο κομματι η στο σύνολο της παραγγελίας και ετσι να κρατούσε χαμηλά το κόστος,μπορεί τελικά να κόστιζε παραπάνω.
  Πιθανόν δεν θα το μάθουμε ποτε.
  5)Μπορεις να μου πεις αν είναι τουρκικά τα σχέδια των τυφεκιων που παράγει;Μηνύσεις από HK για κόπια του 416 και κάτι τρέχει στα γύφτικα…
  Γιατί είναι κινεζικά τα περισσότερα προϊόντα που παράγουν ;
  Η FFGX είναι FREEM η αμερικανική παραλλαγή.
  Ξέρεις πόσες εταιρίες παράγουν κοπιες του AR παντού στον κόσμο ;
  Ξέρεις πόσες εταιρίες αγοράζουν από άλλες κάνες; της MERKEL για παράδειγμα …
  Ξέρεις εσυ ότι οι κουρδοι φτιάχνουν bolt action rifles σε σιδεραδικα στα βουνά;
  Ξέρεις εσυ ότι ο glock το φτιάξε και το δοκίμαζε με το αριστερό χέρι στην αποθήκη του και μετά κατέκτησε τον πλανήτη;
  Ξέρεις πόσες παρέες στην Αμερική στα γκαράζ έχουν φτιάξει συστήματά και τώρα είναι μεγαθήρια;
  Μπορώ να γράψω βιβλίο αν δεν πάθω πρώτα θλάση στο χέρι!
  Θα επαναλάβω για χιλιοστή φορά.
  Κακός κάκιστα ασχολήθηκαν με τους μιζοεισπρακτορες!
  Έξω και μόνο έξω και μετά πουλά το στον ξενόδουλο ραγιά με αέρα ευρωπαϊκό η αμερικανικό.
  Καληνυχτα 2φορες γιατί εδώ δεν ξημερώνει!
  Με εκτίμηση

 17. agnostosependytis
  Για το Άρτεμις να στα πω εγώ. Το ίδιο για το Κένταυρος και για δεκάδες άλλα οπλικά συστήματα.
  Μην είσαι κορόιδο και μην τσιμπάς σε ότι σου λένε οι από πάνω.
  Ξέρω πολλά και τα γράφω συνεχώς από που τα έμαθα αυτά λες;
  Όποιος έχει δουλέψει ξέρει τι έκαναν οι καλοί μας άνθρωποι.
  Άρτεμις 30 πλήρωσαν αγόρασαν της πατέντες και ξαφνικά έμεινε στην μέση γιατί;
  Γιατί δεν αγόρασαν τα συστήματα ελέγχου πυρός που είχαν συμφωνήσει;
  Γιατί ξαφνικά πήγαν και έβαλαν στα αντιτορπιλικά άλλο σύστημα ελέγχου πυρός;
  Γιατί η αεροπορία ξαφνικά αγόρασε άλλο ΑΑ σύστημα;
  Γιατί μόλις σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ο ΑΑ εκτοξευτής Άρης με 4 πυραύλους ΑΙΜ-9 L με
  σύνδεση με το Άρτεμις, ξεσηκώθηκαν οι Αεροπόροι και είπαν πως δεν δίνουν τους πυραύλους τους
  γιατί δεν έχουν μεγάλο απόθεμα; Δεν μπορούσαν να παραγγείλουν μέσο FMS;

  Για το Κένταυρος δεν ξέρεις τι έγινε;
  Η διεύθυνση τεθωρακισμένων είπε πως το Αλέξανδρος της είναι μεγάλο! Το ASCOD!
  Ήθελε μικρότερο τομα και αερομεταφερόμενο έτσι έφτιαξε η ΕΛΒΟ το Κένταυρος.
  Ούτε το Αλέξανδρος πήραμε ούτε το Κένταυρος.

  Όσο για το τυφέκιο ακόμα και Έλληνας φοιτητής έχει φτιάξει ένα σε διπλωματική εργασία.
  Δεν κατάλαβα πόσο δύσκολο νομίζεις πως είναι αυτό;

 18. «Όσο για το τυφέκιο ακόμα και Έλληνας φοιτητής έχει φτιάξει ένα σε διπλωματική εργασία.
  Δεν κατάλαβα πόσο δύσκολο νομίζεις πως είναι αυτό;»

  Υπάρχουν δύο τρόποι για να φτιάξεις ένα τυφέκιο:

  1) Το τυφέκιο αποτελείται από διάφορα μέρη (κοντάκι, σκανδάλη, κάνη ktl ktl). Ξέρεις τα διάφορα που κυκλοφορούν στην αγορά, τι είναι καλό/κακό, ποια ταιριάζουν μεταξύ τους, αγοράζεις αυτά που θέλεις και το συναρμολογείς. Μια χαρά, αυτό έκανε μάλλον ο φοιτητής, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΑΝΕ! ΟΧΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  2) Για τα ανωτέρω εξαρτήματα που ο φοιτητής χρησιμοποίησε, εάν θέλεις να παράγεις πραγματικά, παίρνεις τις πατέντες κτλ και φτιάχνεις τα μηχανήματα, καλούπια κτλ ενώ συμβάλεσαι και με προμηθευτές υλικού/πρώτης ύλης που θέλεις να έχει Χ προδιαγραφές και αρχίζεις:
  -μία μηχανή που θα κάνει κάνες. Χρειάζεται τα καλούπια, τα μηχανήματα να είναι άριστα καθώς πχ στην κάνη δεν μπορείς να έχεις ούτε ένα ψεγάδι οπότε δεν πας απλά σε έναν μηχανουργό κάνε μου ένα καλούπι και μια μηχανή.
  -μια μηχανή για τα κοντάκια, άλλη για τις σκανδάλες άλλη για άλλα σημεία (αν θες να λες ότι παράγεις και δεν συναρμολογείς). Αν συναρμολογείς, τότε γιατί λες ότι παράγεις για να μην είσαι εξαρτημένος? Πάλι εξαρτημένος θα είσαι από αυτόν που κάνει το εξάρτημα που δεν παράγεις.

  Οπότε θέλεις να μου πεις ότι ο φοιτητής που παρήγαγε το όπλο για την διπλωματική πήγε και έφτιαξε μια κάνη με ακρίβεια λέηζερ, με το χεράκι του, έκανε χυτήριο στο σπίτι, βρήκε μέταλλο ειδικών προδιαγραφών, βρήκε μηχάνημα που έκανε τις εσωτερικές ραβδώσεις, έκανε δοκιμές ότι δεν θα του σκάσει και ανοίξει σαν βεντάλια όπως στα καρτούν.

  Άμα ναι, μπράβο πολύ μάγκας ο φοιτητής, αν όχι έχετε μπερδέψει την συναρμολόγηση με την κατασκευή.

  Και αυτό πιθανόν και με τα άλλα συστήματα… Λέτε:
  «Άρτεμις 30 πλήρωσαν αγόρασαν της πατέντες και ξαφνικά έμεινε στην μέση γιατί;
  Γιατί δεν αγόρασαν τα συστήματα ελέγχου πυρός που είχαν συμφωνήσει;»

  Άρα θα αγόραζαν το σύστημα ελέγχου πυρός, δεν θα ήταν ελληνκό?
  Το ότι αγοράζεις τις πατέντες και ότι ξαφνικά έμεινε κάτι στην μέση, είναι ακριβώς αυτό που λέω. Η πατέντα δεν έχει χέρια να αρχίσει να κατασκευάζει, ούτε κάνει τις μηχανές και τα καλούπια, ούτε σου εξασφαλίζει με τι κόστος θα κάνεις αυτό που περιγράφει. Οπότε στην αρχή ονειρευόταν ότι με πατέντες θα το έχτιζαν, μετά είδαν ότι με τον δικό τους εξοπλισμό δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό που περιγράφουν οι πατέντες και άρχισαν να αγοράζουν τα υλικά από διάφορους προμηθευτές κάνοντας ένα σύστημα Φρανκενστάιν, και στο τέλος έμεινε στον δρόμο…

 19. Αγαπητέ ο φοιτητής το έφτιαξε εξ ολοκλήρου μόνος μου με κόστος 6.500 ευρώ.

  Είπαμε τα πρώτα συστήματα ελέγχου πυρός θα τα κατασκεύαζαν στην Σουηδία μετά θα έπαιρναν
  και τα δικαιώματα παραγωγής κλπ.
  Σου εξηγώ πως πήγαν και αγόρασαν άλλα δεν έκαναν ότι είχαν συμφωνήσει.
  Με απλά λόγια δεν υπήρχαν χρήματα στο υπουργείο οικονομικών γιατί τα έδωσαν άλλου.
  Λυπάμαι που δεν καταλαβαίνεις αυτά που γράφω.
  Γιατί να αγοράσεις ένα ΑΑ σύστημα την στιγμή που έχεις δικό σου;
  Γιατί να μην το βάλεις στα πλοία;
  Γιατί θες να πάρεις μόνο της μίζες και δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο.
  Ε με έσκασες πια με έσκασες που κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις;

 20. Σου γράφω μετά πως βρέθηκε άλλη λύση για το Αρτεμις και δεν ήθελαν να την εφαρμόσουν.
  Το σύστημα Άρης το ΑΑ ήταν 100% Ελληνικό κόστισε τότε μόνο 50 εκατομμύρια δραχμές για
  να το σχεδιάσουν-κατασκευάσουν βρήκαν τρόπους να το καταστρέψουν.
  Όπως κατέστρεψαν το Άρης IV το ΑΤ εκτοξευτή της ΕΒΟ γιατί;
  Γιατί δεν θα έπαιρναν μίζες γιατί δεν θα αγόραζαν ξένα συστήματα.
  Και αυτό ήταν 100% Ελληνικό μην επιμένεις λοιπόν.
  Το τυφέκιο Κηφεύς το ξέρεις; Το παρήγαγε η ΕΒΟ και το σταμάτησαν.
  Όπως σταμάτησαν το ραβδωτό κυνηγητικό της όπλο που παρήγαγε και έκανε εξαγωγές.
  Δεν άφησαν να αγοράζουν οι σκοπευτικοί όμιλοι πυρομαχικά Ελληνικά.
  Δεν άφησαν να βγει σε παραγωγή ο όλμος των 120 χιλιοστών.
  Τι να σου γράψω ακόμα και δεν καταλαβαίνεις;

  Μα πως θα αγοράζαμε τα ξένα τυφέκια ελεύθερων σκοπευτών;

  Θα το γράψω για μια και τελευταία φορά δεν το έκαναν από άγνοια και κουταμάρα το έκαναν επίτηδες.
  Κατέστρεψαν τα πάντα σε αυτήν την χώρα.

  Διάβασες την ανακοίνωση για τα ναυπηγεία;

   1. Φίλε μου πως να εξηγήσεις στην νέα γενεά που δεν τα πιστεύει αυτά;
    Που έχει άγνοια των πραγμάτων;
    Δεν αναφέρω πως έγιναν λάθη αυτό συμβαίνει παντού.
    Εδώ οι καλοί μας άνθρωποι κατέστρεψαν τα πάντα!

    Απέναντι οι Τούρκοι όμως έκαναν τα πάντα για να φτιάξουν πολεμική βιομηχανία.
    Δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει και σήμερα το γνωστό 5% Η νομιμοποίηση της μίζας.
    Έγινε επί Μητσοτάκη το 1992 αυτοί που καταδικάστηκαν στην Ελληνική Δικαιοσύνη
    έβαλαν στην τσέπη τους περισσότερα.
    Δώσε και μένα μπάρμπα και δεν με νοιάζει τίποτα.

    Εδώ αγόρασαν ηλεκτρικά τρένα για τον προαστιακό σιδηρόδρομο και
    μετά από 15 χρόνια ολοκληρώθηκε η ηλεκτροκίνηση!
    Εδώ αγόρασαν τρένα που δεν χωρούσαν στης σήραγγες της Πελοποννήσου
    πήγε κανένας φυλακή;

 21. Επειδή όμως ακούει ο στρατος και οι πολιτικοί την γκρίνια της ΕΑΒΙ, θα έπρεπε να υπήρχε μια αντίστοιχη οργάνωση από την πλευρά των πελατών, η οποία θα έλεγε:

  Αγαπητή ΕΑΒΙ:
  -όλα όσα λέτε, τα κάναμε και ικανοποιήσαμε τα αιτήματά σας για τα τελευταία 50 χρόνια.
  -εσείς πήρατε από εμάς όλα όσα θέλατε, μεγάλο ποσοστό υποκατασκευαστικού και κυρίως κατασκευαστικού έργου, μεγάλους προυπολογισμούς και ατελείωτες αγορές την εποχή των παχιών αγελάδων.
  -εμείς από εσάς δεν πήραμε ΤΙΠΟΤΑ παρά:
  1) μεγάλα κόστη
  2) παραδόσεις μετά από καθυστέρηση και 5 και 10 και 20 ετών
  3) μηδενική εξωστρέφεια και τεχνογνωσία καθώς όλοι έκαναν αρπαχτή
  4) προβληματικές επιχειρήσεις που ζητάνε συνέχεια λεφτά χωρίς να προσφέρουν και εκβιάζουν για νέες επιχορηγήσεις για να πέφτουν οι μισθοί, ενίοτε και με απαγωγή των οπλικών συστημάτων μέχρι να πληρωθούν τα λύτρα

  Εμείς κάναμε το χρέος μας και πολλά έξτρα χαριστικά, εσείς δεν κάνατε ούτε τα συμβατικά. Οι απαίτησή σας είναι γιατί θέλετε να συνεχιστεί αυτό, και αν όχι τι εχέγγυα υπάρχουν ότι δεν θα γίνει ότι γινόταν επί 50 χρόνια?

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *