Η General Dynamics ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στη Δανία τα πρώτα τεθωρακισμένα οχήματα Piranha V (8 x 8) και Eagle V (4 x 4). Το σχετικό συμβόλαιο υπογράφηκε το 2015 και αφορά σε 309 Piranha V σε έξι διαμορφώσεις: Μεταφοράς προσωπικού, διοίκησης, διακομιδής τραυματιών, μηχανικού, φορέας όλμου και συντήρησης. Το συμβόλαιο για τα Eagle V υπογράφηκε το 2017.