Στο πλαίσιο του προγράμματος OSET (Offensive Swarm-Enabled Tactics) της αμερικανικής DARPA, η Raytheon αναπτύσσει την τεχνολογία ελέγχου πολλαπλών αιωρούμενων πυρομαχικών LOCUST (LOw-Cost Unmanned aerial vehicle Swarming Technology).

Η νέα τεχνολογία ενσωματώνει λογισμικό σχεδιασμού αποστολής με ικανότητα ανανέωσης των δεδομένων αποστολής εν πτήση. Σύμφωνα με τη Raytheon η καινοτομία της τεχνολογίας βρίσκεται στη δυνατότητα του χειριστή να ελέγχει το σμήνος των αιωρούμενων πυρομαχικών μέσω ομιλίας ή κινήσεων (visual interface, οπτική διασύνδεση).

Η τεχνολογία της οπτικής διασύνδεσης επιτρέπει στον χειριστή να ελέγχει το σμήνος των αιωρούμενων πυρομαχικών τόσο σε επίπεδο πτητικής συμπεριφοράς όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, δηλαδή τι θα προσβάλουν, πότε και πόσα αιωρούμενα πυρομαχικά θα εκτελέσουν την προσβολή.

Οι πρώτες δοκιμές, τις οποίες εκτέλεσε η Raytheon το 2016, ήταν επιτυχείς. Στις δοκιμές χρησιμοποιήθηκαν 30 μη-επανδρωμένα αεροχήματα Coyote της Raytheon τα οποία συγκρότησαν επιθετικό σμήνος εκτελώντας όλες τις διαταγές που έλαβαν από τον χειριστή.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΕΔΩ