Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Δεκέμβριο του 2018 τη χρηματοδότηση του έργου, εξασφαλίζοντας το συνολικό ποσό των 3,9 δισ. ευρώ.


Πρόκειται για την υψηλότερη χρηματοδότηση που συμφωνήθηκε για ευρωπαϊκό έργο υποδομής εντός του 2018, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του TAP.

Ο Γενικός Διευθυντής του TAP, Luca Schieppati, δήλωσε σχετικά: «Με την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης, ο TAP έφτασε σε ακόμα ένα σημαντικό ορόσημο σε ό,τι αφορά την πρόοδο του έργου.

 Ο TAP έχει δεσμευθεί εθελοντικά να υιοθετήσει τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα που θέτουν τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ως εκ τούτου, έχει πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες αξιολογήσεις για την τήρηση αυτής της δέσμευσης, συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών δεσμεύσεών του.

Το κλείσιμο της χρηματοδότησης του ΤΑΡ μας επιτρέπει πλέον να προχωρήσουμε στην τελική ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση φυσικού αερίου από το κοίτασμα του Shah Deniz II το 2020″.

«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ως ευρωπαϊκή τράπεζα, αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή του αγωγού TAP στη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη.


Κι έχει διαθέσει 700 εκατ. ευρώ για το σκοπό αυτό, δηλαδή για το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο που κατασκευάζεται στην Ευρώπη σήμερα. Η ΕΤΕπ, ως κύρια δανείστρια του έργου μαζί με την ΕΤΑΑ και άλλους κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εκφράζει ικανοποίηση για την επιτυχή χρηματοδότηση αυτού του πολύπλοκου και φιλόδοξου έργου.

Ταυτόχρονα, επικροτεί τη συνεχή στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εταίρων του έργου, για τη διασφάλιση της εφαρμογής των βέλτιστων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και τεχνικών πρακτικών», δήλωσε ο Andrew McDowell, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αρμόδιος για θέματα ενέργειας.

Η Nandita Parshad, Γενική Διευθύντρια Βιώσιμων Υποδομών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ανέφερε από την πλευρά της: «Ο αγωγός TAP θα θέσει τις βάσεις για μία ολοκληρωμένη αγορά φυσικού αερίου στη Nοτιοανατολική Ευρώπη και θα ενισχύσει το στρατηγικό ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου. Πιστεύουμε ότι το αέριο παραμένει ένα σημαντικό μεταβατικό καύσιμο στην περιοχή αυτή που μπορεί να συμβάλλει στην αντικατάσταση του άνθρακα και στην περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Τη χρηματοδότηση παρέχει ομάδα 17 εμπορικών τραπεζών, παράλληλα με τις ΕΤΑΑ και ΕΤΕπ.
Μέρος της χρηματοδότησης καλύπτεται και από τους Οργανισμούς Εξαγωγικών Πιστώσεων bpifrance, Euler Hermes και SACE.

Το έργο συγκέντρωσε 3.765 εκατ. ευρώ σε δανεισμό από τρίτους, με συνολική διάρκεια αποπληρωμής 16,5 χρόνια, συνδυάζοντας το εμπορικό χρέος με χρηματοδότηση από Αναπτυξιακούς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και Οργανισμούς Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΕΠ). Συγκεκριμένα:

-Άμεση Χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, εγγυημένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ): 700 εκατ. ευρώ
-Άμεσο Δάνειο της ΕΤΑΑ: 500 εκατ. ευρώ
-Έμμεσο Δάνειο της ΕΤΑΑ: 500 εκατ. ευρώ από εμπορικές τράπεζες
-Χρηματοδοτήσεις ΟΕΠ, που καλύπτονται από τις:
-bpifrance, 450 εκατ. ευρώ
-Euler Hermes, 280 εκατ. ευρώ
-SACE, 700 εκατ. ευρώ.
-Χρηματοδότηση δανείου με εμπορικούς όρους: 635 εκατ. ευρώ που προέρχονται απευθείας από εμπορικές τράπεζες χωρίς ανάμειξη ΟΕΠ ή έτερων.

Τα μέχρι τώρα κόστη έχουν καλυφθεί πλήρως από τους μετόχους του TAP: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) και Axpo (5%).
Οικονομικός Σύμβουλος του ΤΑΡ διετέλεσε η εταιρεία SG και Νομικός Σύμβουλος η Allen & Overy. Στους δανειστές, αντιστοίχως, συμβουλευτικές υπηρεσίες παρείχε ο οίκος Clifford Chance.

www.bankingnews.gr