Ιδιαίτερα υψηλό και αλμυρό αναφέρεται το τελικό κόστος που ανέρχεται στα 555 εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση τεσσάρων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών MQ-9B Sea Guardian της αμερικανικής εταιρείας General Atomics. Το πρόγραμμα υπογράφθηκε από τη Ταπέι και περιλαμβάνει τη προμήθεια τεσσάρων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών MQ-9B Sea Guardian συμπεριλαμβανομένων σταθμών ελέγχου στο έδαφος καθώς και υπηρεσιών εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης.