Η ισραηλινή Rafael ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την ανάπτυξης μιας νέας έκδοσης του ατρακτιδίου ηλεκτρονικού πολέμου Sky Shield για λογαριασμό χώρας του εξωτερικού. Η νέα έκδοση,…