Η Διοίκηση Ανάπτυξης Μαχητικών Δυνατοτήτων (DEVCOM : Combat Capabilities Development Command) εκτέλεσε δοκιμές με πραγματικά πυρά, για πρώτη φορά, με το μη-επανδρωμένο χερσαίο όχημα Ripsaw…