Το Υπουργείο Άμυνας της Ολλανδίας εξέδωσε αίτημα για πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το σόναρ αποφυγής ναρκών και εμποδίων (MOAS) το οποίο θα ενσωματωθεί στις…