Όπως ανακοίνωσε η Boeing το μη-επανδρωμένο αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού MQ-25 Stingray ανεφοδίασε με επιτυχία αεροσκάφος διοίκησης και ελέγχου E-2D Hawkeye του Αμερικανικού Ναυτικού. Ήταν η…

Η αμερικανική Διοίκηση Αεροπορικών Συστημάτων Ναυτικού (NASC : Naval Air Systems Command) ότι το μη-επανδρωμένα σύστημα εναέριου ανεφοδιασμού MQ-25 πραγματοποίησε με επιτυχία τον πρώτο δοκιμαστικό…

Στις 6 Μάιου, στο πλαίσιο του ετήσιο συνεδρίου «Sea-Air-Space Exposition» του Αμερικανικού Ναυτικού, η Angie Knappenberger, Αναπληρώτρια Διευθύντρια επί αεροπορικών θεμάτων του Αναπληρωτή Διευθυντή Ναυτικών…