Πρόκειται για προσέγγιση που συμπυκνώνεται στον τίτλο και που κατά την άποψη του DR εμπεριέχει λογική σε συνδυασμό με το χαμηλότερο δυνατό ρίσκο. Οικονομικό και…

Το δημοσίευμα του Forbes (https://www.forbes.com/sites/pauliddon/2020/08/26/uae-sends-fighter-jets-to-support-allies-against-turkey/?sh=12062b4827e1) στο οποίο βασίστηκε η είδηση της διαθεσιμότητας μαχητικών Mirage 2000-9 προς πώληση στην Ελλάδα, είναι μάλλον αόριστο και με κάποια…

H οριστικοποίηση της απόκτησης 80 μαχητικών Rafale της πλέον σύγχρονης έκδοσης (F4) από τα ΗΑΕ, σηματοδοτεί πολλαπλές εξελίξεις με μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον. Πρωτίστως γιατί η…