Το Βραζιλιάνικο Ναυτικό ανακοίνωσε ότι στις 6 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η τελετής της τοποθέτησης τρόπιδας για την δεύτερη φρεγάτας κλάσης «Tamandare» (MEKO A100) της χώρας. Συνολικά,…

Στις 24 Μαρτίου το Βραζιλιάνικο Ναυτικό ανακοίνωσε την τοποθέτηση τρόπιδας για την πρώτη φρεγάτας κλάσης «Tamandare» (MEKO A100) της Βραζιλίας. Συνολικά, η Βραζιλία θα ναυπηγήσει…