Ο ευρωπαϊκός οργανισμός OCCAR (Organisation for Joint Armament Co-operation), εκπροσωπώντας τη γαλλική κυβέρνηση, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο με την MBDA για την ανάπτυξη, την παραγωγή…