Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση συστημάτων ναρκοθέτησης M-139 Volcano στην Ταιβάν, δυνητικού κόστους € 180 εκατομμύρια. Η πώληση αφορά στη χερσαία έκδοση του…