Τα τελευταία χρόνια ο Αμερικανικός Στρατός και οι Πεζοναύτες λαμβάνουν μια σειρά νέων συστημάτων, όπως τα τακτικά οχήματα JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), που αντικαθιστούν…