Ο Ηλεκτρονικός Πόλεμος είναι μια στρατιωτική ενέργεια που περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας για τον προσδιορισμό, την εκμετάλλευση, τη μείωση ή την πρόληψη της εχθρικής…

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 το Ολλανδικό ναυτικό αποφάσισε τη ναυπήγηση μιας νέας κλάσης 12 φρεγατών για να καλυφθεί η απαίτηση για 18 ανθυποβρυχιακές…