Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις 28 Μαρτίου υπογράφηκε στη ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) σύμβαση, μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και της…