Για περισσότερο από έναν (1) αιώνα το κράνος έχει υπάρξει αναπόσπαστο κομμάτι του ατομικού εξοπλισμού του στρατιώτη. Στο διάστημα αυτό το κράνος έχει εξελιχθεί σε…