Το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς συγκαταλέγεται στις πλέον επίλεκτες μονάδες του Ε.Σ. Είναι μονάδα με τεράστια κοινωνική προσφορά και σπουδαίο επιχειρησιακό έργο. Αποτελεί καταλύτη για την…