Στη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης «Singapore Airshow 2024» η ισραηλινή Rafael ανακοίνωσε ότι οι πύραυλοι Ice Breaker και Sea Breaker, προσβολής χερσαίων και θαλάσσιων στόχων,…