Το Υπουργείο Άμυνας της Φιλανδίας ανακοίνωσε ότι εξουσιοδότησε τη Διοίκηση Λογιστικής Υποστήριξης του Φιλανδικού Στρατού να υπογράψει σύμβαση για την προμήθεια τεσσάρων νέων γεφυροφόρων οχημάτων…