Εκπαίδευση σε θέματα ανορθοδόξου πολέμου, αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων καθώς και ειδικών επιχειρήσεων δέχθηκαν στελέχη της Διοίκησης Καταδρομών της Εθνικής Φρουράς. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ από…