Την περίοδο 12-21 Ιουλίου το ΠΝ (Πολεμικό Ναυτικό) συμμετείχε, με την πυραυλάκατο «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ», μια κινητή μονάδα εκπαίδευσης από το ΚΕΝΑΠ και Αξιωματικό επιτελή, στην πολυεθνική…