Η ευρωπαϊκή MBDA ανακοίνωσε ότι στις 6 Φεβρουαρίου υπέγραψε δύο Μνημόνια Κατανόησης με τις ελληνικές εταιρίες MILTECH and ALTUS αντίστοιχα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «R&D…