Την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου, και την Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου, το ΠΝ πραγματοποίησε τις προγραμματισμένες εθνικές τεχνικές ασκήσεις μικρής κλίμακας «Βροντή» και «Ορμή», με την συμμετοχή…