Σε εξέλιξη, από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου του 2018, βρίσκεται η εθνική διακλαδική άσκηση μεγάλης κλίμακας, άνευ στρατευμάτων, «Αλέξανδρος 2018», η οποία…