Το Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι επέλεξε το τροχοφόρο τεθωρακισμένο όχημα AMV-XP (8 x 8), της φινλανδικής Patria. Η φινλανδική πρόταση προβλέπει συμπαραγωγή στην…

Ο Υπουργός Άμυνας της Σλοβακίας ανακοίνωσε ότι στο διαγωνισμό για την προμήθεια 76 νέων τροχοφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων της χώρας το AMV-XP της φινλανδικής Patria βαθμολογήθηκε…

Όπως ανακοίνωσε η Βουλγαρία το τροχοφόρο τεθωρακισμένο όχημα AMV-XP  της φινλανδικής Patria επιλέχθηκε να προκριθεί στη δεύτερη φάση του προγράμματος προμήθειας 150 νέων τροχοφόρων τεθωρακισμένων…