Σε συνέχεια των αφιερωμάτων μας, με αντικείμενο σερβικά οπλικά συστήματα τα οποία θα μπορούσαν να αξιολογηθούν από την Ελλάδα, το παρόν άρθρο αφορά στους πολλαπλούς…