Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών απορροφούν τα κύρια οπλικά συστήματα. Στις 22 Ιουνίου…