Την προστασία του εναέριου χώρου του Μαυροβουνίου, του κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ, το οποίο εντάχθηκε στη Συμμαχία το περασμένο καλοκαίρι, και δεν διαθέτει πολεμική αεροπορία, αναλαμβάνουν…