Στη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης «MSPO 2020» η γερμανική Hensoldt παρουσίασε μια βελτιωμένη έκδοση του συστήματος αυτοπροστασίας MUSS (Multifunctional Self-Protection System). Το βελτιωμένο MUSS 2.0…