Οι Αμερικανοί Πεζοναύτες ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησε η διαδικασία εφοδιασμού των μονάδων με χιλιάδες σιγαστήρες. Όλες οι μάχιμες μονάδες των Αμερικανών Πεζοναυτών θα εφοδιαστούν με σιγαστήρες…

Ο Αμερικανικός Στρατός αναπτύσσει έναν υβριδικό σιγαστήρα με χαλινωτήριο, ο οποίος περιορίζει τους κραδασμούς κατά τη βολή, άρα αυξάνει την ευστοχία, και μειώνει σημαντικά τον…