Η είδηση της χρήσης πολυηχητικού πυραύλου cruise τύπου Kh-47M Kinzhal για την προσβολή στόχου (υπόγεια αποθήκη όπλων και πυρομαχικών κατά το Ρωσικό ΥΠΑΜ), στο χωριό…