Οι δυνάμεις της Ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν τα 10 βαρέλια με ουράνιο τα οποία είχαν εξαφανιστεί από μια εγκατάσταση στη νότια Λιβύη, όπως κατήγγειλε…