Το ιταλικό Υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ιταλίας για την περίοδο 2021-2023. Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδότηση 85 νέων προγραμμάτων. Ένα…