Στη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης «CNE 2024» η φινλανδική FORCIT παρουσίασε τις νέες αντί-αποβατικές νάρκες θαλάσσης Flounder. Οι νέες νάρκες ενσωματώνουν προηγμένο σύστημα εντοπισμού στόχου…