Οι Βρυξέλλες αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ναυτική «Επιχείρηση Σοφία» στη Μεσόγειο, λόγω των αγεφύρωτων διαφωνιών μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η «Επιχείρηση…