Τα Σκόπια ανακοίνωσαν, στις 29 Ιουλίου, ότι παραχωρούν στην Ουκρανία τα 31 άρματα μάχης T-72A που διαθέτουν και διαλύουν τη μοναδική τους Επιλαρχία. Πρόκειται για το σύνολο των αρμάτων μάχης που διαθέτουν τα Σκόπια. Ο λόγος της κίνησης αυτής είναι, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, ότι τα T-72A είναι άρματα μάχης που ενσωματώνουν τεχνολογίες της δεκαετίας του 1980, δεν ικανοποιούν τις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας και ο Στρατός επιθυμεί την αντικατάσταση τους από δυτική σχεδίαση. Το χρονοδιάγραμμα απόκτησης νέου άρματος μάχης δεν ανακοινώθηκε. Με την παραχώρηση του συνόλου των T-72A στην Ουκρανία διαλύεται και η μοναδική Επιλαρχία που είχε ο Στρατός της χώρας