Η Lockheed Martin και η Orolia Defense & Security ανακοίνωσαν ότι απέσπασαν σύμβαση για την ενσωμάτωση της ικανότητας μετάδοσης σήματος μέσω M-Code στα ραντάρ AN/MPQ-64 Sentinel του Αμερικανικού Στρατού. Σύμφωνα με τις δύο εταιρίες, τα σήματα M-Code είναι δύσκολο να παρεμβληθούν και η χρήση τους συμβάλει στην ασφάλεια κρίσιμων πληροφοριών.