Στις 18 Ιανουαρίου ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας, Sébastien Lecornu, δήλωσε ότι τα γαλλικά αυτοκινούμενα πυροβόλα CAESAR, των 155 χιλιοστών, ενσωματώνουν σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Helsing. Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Άμυνας η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στα CAESAR θα μειώσει την κατανάλωση πυρομαχικών κατά 30%, χωρίς να μειωθεί η ακρίβεια των βολών ή να περιοριστούν οι αναγκαίες βολές. Ήδη το CAESAR ενσωματώνει αυτόματο σύστημα επαναφοράς μετά από κάθε βολή, βαλλιστικό υπολογιστή και σύστημα αδρανειακής πλοήγησης. Ο κύριος λόγος επιλογής της τεχνητής νοημοσύνης είναι η ανάγκη μείωσης της εξάρτησης από το GPS, που είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την ακρίβεια των βολών του πυροβολικού, αλλά μπορεί να παρεμβληθεί. Με την τεχνητή νοημοσύνη το CAESAR θα μπορεί να κατανοεί και να αξιολογεί εικόνα ή video τα οποία συλλέγουν και διαβιβάζουν UAV. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναπτύξει αλγόριθμους ώστε να γίνεται αυτόματη και άμεση προτεραιοποίηση των στόχων, με βάση το βαθμό επικινδυνότητα τους.