Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και φυσικά έχουν τεράστιο ενδιαφέρον αφού τα ελληνικής σχεδίασης και ναυπήγησης ταχύπλοα σκάφη NEMESIS επιχειρούν στη Λιβύη με τον LNA του Στρατηγού Χαφτάρ. Ως εκ τούτων, ένας αριθμός από ελληνικά ταχύπλοα υπηρετεί στις ναυτικές δυνάμεις του LNA και εκτελεί καθήκοντα ειδικών επιχειρήσεων και ανορθόδοξου πολέμου.