Το ΓΕΝ (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού) ανακοίνωσε ότι διενεργεί δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας, με προϋπολογισμένο κόστος € 156.000 (συν το ΦΠΑ), για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Warship-AIS (Automatic Identification System) σε αδιευκρίνιστο αριθμό και τύπο πολεμικών πλοίων του Στόλου. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος είναι τριετές με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2021. Ο διαγωνισμός αναμένεται να διενεργηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου.

Ένα τυπικό σύστημα AIS αποτελείται από μια μονάδα πομπού/δέκτη, κεραία VHF και σύστημα GPS. Όλα τα παραπάνω συνδέονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος ενσωματώνει συγκεκριμένο λογισμικό. Τα δεδομένα θέσης και πλεύσης του πλοίου είναι διαθέσιμα σε όλα τα πλοία που διαθέτουν σύστημα AIS. Τα συστήματα χρησιμοποιούνται κυρίως σε επιχειρήσεις αποστολές ασφάλειας της θάλασσας, όπως σ’ αυτές που συμμετέχει το ΠΝ στην Ανατολική Μεσόγειο και ανοιχτά της Σομαλίας. Προφανώς η προμήθεια γίνεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΠΝ σε τέτοιου είδους αποστολές.