Ιδιαίτερα εντυπωσιακή η εικόνα με τα κορυφαία συστήματά MLRS στη Ζώνη Ευθύνης της ΑΣΔΕΝ.

Η φωτογραφία προς αποφυγή παρεξήγησης ως προς το ζήτημα της ανάδειξης διαβαθμισμένων πληροφοριών προέρχεται απο το ΓΕΣ μέσω δελτίου τύπου.

Όπως αναφέρει το ΓΕΣ: Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για αναβάθμιση της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, οργανώνει και διεξάγει ασκήσεις και άλλες επιχειρησιακές δραστηριότητες, ημέρα και νύχτα.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα από 28 Ιανουαρίου έως και 01 Φεβρουαρίου 2019, οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν στην Περιοχή Ευθύνης της ΑΣΔΕΝ, εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιελάμβαναν Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) και ενεργοποίηση τμημάτων επιφυλακής.

Η άριστη οργάνωση και διεξαγωγή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα, την υψηλή μαχητική ισχύ και ετοιμότητα αποτροπής κάθε απειλής από όπου κι αν προέρχεται.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα από 28 Ιανουαρίου έως και 01 Φεβρουαρίου 2019, οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν στην Περιοχή Ευθύνης της ΑΣΔΕΝ, εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιελάμβαναν Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) και ενεργοποίηση τμημάτων επιφυλακής.

Η άριστη οργάνωση και διεξαγωγή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα, την υψηλή μαχητική ισχύ και ετοιμότητα αποτροπής κάθε απειλής από όπου κι αν προέρχεται.

Συγκεκριμένα είχαμε τονίσει: Το όπλο του Πυροβολικού με καταλυτική δράση στο σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων απέκτησε νέες δυνατότητες ικανό να προσβάλει στόχους σε στρατηγικό βάθος στα μικρασιατικά παράλια μέσω της μεταφοράς ικανού αριθμού πυραυλικών συστημάτων στη περιοχή ευθύνης της ΑΣΔΕΝ. 

Το defencereview.gr είχε τοποθετηθεί σχετικά στο παρακάτω άρθρο: